Tālrunis: 202 336 75
E-pasts: lib@liepu.lv

Lai aktivizētu laikrakstu, žurnālu lejupielādi un atļautu piekļuvi rokasgrāmatām, nepieciešams autorizēties ar LiepU MS 365 (MS Teams) autentifikācijas datiem!

Skatīt pēdējos 20 žurnālus

Skolas vārds

Pirmsskolā

Tavs Karjeras ceļvedis

Vecākiem

Pavasara Ekskursiju ceļvedis

Rudens Ekskursiju ceļvedis

Izglītība un Kultūra

Latvijas Intereses ES

Pirmskolas Izglītība

Skolas Psiholoģija

LiepU vēstis