Šobrīd abonēto datubāžu saraksts

# Nosaukums Apraksts
EBSCO daudznozaru bibliogrāfiska un pilnu tekstu datubāze (angļu val.)
Letonika uzziņu un tulkošanas sistēma. Aptver enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku. Informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.
ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. LiepU ir pieejami 2080 žurnālu pilnie teksti (apzīmēti ar zaļu simbolu). Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.
SCOPUS ir izdevniecības Elsevier datubāze veidota daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.
Web of Science Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
Cambridge Journals Online Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. Datubāzē pieejami pilnie teksti tādās nozarēs kā matemātika, datorzinātne, ekonomika, finanses, politika, tiesības, filozofija, psiholoģija, vēsture, kultūra, māksla, filoloģija, fizika, ķīmija, bioloģija, ekoloģija, ģeoloģija, medicīna un daudzās citās.
Māksla un arhitektūra (EBSCO) Māksla un arhitektūra ir pilnteksta mākslas zinātniskā datubāze, kas aptver tēlotājmākslu, lietišķo un komerciālo mākslu, kā arī arhitektūru un interjera dizainu.
Komunikācija (EBSCO) Komunikācija ir pilnteksta zinātniskā datubāze komunikācijas studijām. Tā piedāvā simtiem populārāko komunikācijas žurnālu, kuri aptver visas saistītās disciplīnas, tostarp, mediju studijas, lingvistiku, runas patoloģiju un retoriku.
Izglītība (EBSCO) Izglītība ir pilnteksta zinātniskā datubāze, kas paredzēta izglītības un pedagoģijas studentiem, profesionāļiem un politikas veidotājiem. Tā nodrošina pilntekstus, indeksāciju un kopsavilkumus tūkstošiem izglītības žurnālu, grāmatu un ar izglītību saistītiem konferenču materiāliem.
Sociālās zinātnes – Socindex (EBSCO) Sociālās zinātnes – Socindex ir pilnteksta socioloģijas zinātnes datubāze. Tā nodrošina ekspertrecenzētus socioloģijas žurnālus, kas aptver dažādus pētījumu virzienus: dzimumu līdztiesība, rasu līdztiesība, sociālā psiholoģija, reliģija, sociālais darbs u.c.