Tālrunis: 202 336 75
E-pasts: lib@liepu.lv

Lai aktivizētu laikrakstu, žurnālu lejupielādi un atļautu piekļuvi rokasgrāmatām, nepieciešams autorizēties ar LiepU MS 365 (MS Teams) autentifikācijas datiem!

Visu žurnālu saraksts

Pēdējie pievienotie 20 žurnāli un izdevumi


Vecākiem 4 2023

Vecākiem 4 2023

Skolas Psiholoģija Nr 4 2023

Skolas Psiholoģija Nr 4 2023

Izglītība un Kultūra Nr 5 2023

Izglītība un Kultūra Nr 5 2023

Pirmsskolā Nr 4 2023

Pirmsskolā Nr 4 2023

Skolas Vārds Nr 4 2023

Skolas Vārds Nr 4 2023

Izglītība un Kultūra Nr 4 2023

Izglītība un Kultūra Nr 4 2023

Skolas Psiholoģija Nr 3 2023

Skolas Psiholoģija Nr 3 2023

Pirmsskolā Nr 3 2023

Pirmsskolā Nr 3 2023

Vecākiem 3 2023

Vecākiem 3 2023

Izglītība un Kultūra Nr 3 2023

Izglītība un Kultūra Nr 3 2023

Skolas Vārds Nr 3 2023

Skolas Vārds Nr 3 2023

Vecākiem 2 2023

Vecākiem 2 2023

Pirmsskolā Nr 2 2023

Pirmsskolā Nr 2 2023

Skolas Psiholoģija Nr 2 2023

Skolas Psiholoģija Nr 2 2023

Izglītība un Kultūra Nr 2 2023

Izglītība un Kultūra Nr 2 2023

Skolas Vārds Nr 2 2023

Skolas Vārds Nr 2 2023

Skolas Vārds Nr 1 2023

Skolas Vārds Nr 1 2023

Vecākiem 1 2023

Vecākiem 1 2023

Skolas Psiholoģija Nr 1 2023

Skolas Psiholoģija Nr 1 2023

Pirmsskolā Nr 1 2023

Pirmsskolā Nr 1 2023