Šobrīd abonētās datubāzes

Nosaukums Apraksts
EBSCO daudznozaru bibliogrāfiska un pilnu tekstu datubāze (angļu val.)
Letonika uzziņu un tulkošanas sistēma. Aptver enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku. Informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.
ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. LiepU ir pieejami 2080 žurnālu pilnie teksti (apzīmēti ar zaļu simbolu). Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.
SCOPUS ir izdevniecības Elsevier datubāze veidota daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.
Web of Science Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
Cambridge Journals Online Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. Datubāzē pieejami pilnie teksti tādās nozarēs kā matemātika, datorzinātne, ekonomika, finanses, politika, tiesības, filozofija, psiholoģija, vēsture, kultūra, māksla, filoloģija, fizika, ķīmija, bioloģija, ekoloģija, ģeoloģija, medicīna un daudzās citās.
EduFunding Index EduFunding Index (Pasaules augstākās izglītības studiju stipendiju un atbalsta rādītājs: bakalaura, maģistra, doktora studijas un kursi; Worldwide Directory of Scholarships & Grants for Higher Education Studies: bachelor, master, Phd, courses) ir plaši pazīstama un nozīmīga datubāze, kuru publicē un reizi pusgadā atjaunina European Books Ltd. Tas ir vienīgais vispārīgais informācijas avots, kas aptver ziņas par vairāk nekā pieciem tūkstošiem atbalstītāju. Atbalstītāji piedāvā vairāk nekā 180 000 stipendiju, kuras ir pieejamas studentiem augstākās izglītības studijās: bakalaura studijām – vairāk nekā 55 tūkstoši stipendiju; maģistra studijām – vairāk nekā 50 tūkstoši stipendiju; doktora studijām – vairāk nekā 40 tūkstoši stipendiju; kursiem – vairāk nekā 35 tūkstoši stipendiju. Interesenti var meklēt viņiem pieejamās stipendijas: 1) pēc valsts, kurā viņi studē vai plāno studēt; 2) pēc studiju līmeņiem (bakalaura, maģistra, doktora studijas vai kursi).
EduPrograms Index EduPrograms Index (Augstākās izglītības programmas angliski runājošās valstīs (ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Īrijā, Austrālijā, Jaunzēlandē) un Eiropā; Higher Education Programmes in English Speaking Countries (U.S.A, Canada, U.K, Ireland, Australia, New Zealand) and Europe) ir plaši pazīstama un nozīmīga datubāze, kuru publicē un reizi pusgadā atjaunina European Books Ltd. Tas ir vienīgais vispārīgais uzziņu katalogs, kas satur informāciju par vairāk nekā 290 000 augstākās izglītības programmu (bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī) angļu valodā runājošo valstu universitātēs (ASV, Kanāda, Lielbritānijā, Īrijā, Austrālijā, Jaunzēlandē) un Eiropas universitātēs (aptvertas 33 Eiropas Savienības valstis).