Šobrīd abonētās datubāzes

Nosaukums Apraksts
EBSCO daudznozaru bibliogrāfiska un pilnu tekstu datubāze (angļu val.)
Letonika uzziņu un tulkošanas sistēma. Aptver enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku. Informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.
ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. LiepU ir pieejami 2080 žurnālu pilnie teksti (apzīmēti ar zaļu simbolu). Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.
SCOPUS ir izdevniecības Elsevier datubāze veidota daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.
Web of Science Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.
Cambridge Journals Online Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. Datubāzē pieejami pilnie teksti tādās nozarēs kā matemātika, datorzinātne, ekonomika, finanses, politika, tiesības, filozofija, psiholoģija, vēsture, kultūra, māksla, filoloģija, fizika, ķīmija, bioloģija, ekoloģija, ģeoloģija, medicīna un daudzās citās.
ACM Digital ACM Digital Library (Associating of Computing Machinery) ir pasaulē lielākās izglītības un datorzinātnes organizācijas datubāze, kurā apkopotas augstas kvalitātes publikācijas visās ar datorzinātni saistītās jomās – datorzinātnes, datortehnikas drošība, datorgrafika, mākslīgais intelekts, mākoņdatošana, informācijas izguve un citas.
Annual Reviews Izdevniecības Annual Reviews daudznozaru e-žurnālu pilntekstu datubāzē ir iespēja meklēt informāciju vairāk nekā 40 zinātniskajos žurnālos. Kompānija ir EBSCO sadarbības partneris, tādēl daļa Annual Reviews žurnālu ir iekļauti EBSCO datubāzēs. Annual Reviews piedāvā visaptverošas tematiskās kolekcijas dabas zinātnēs, biomedicīnā, dzīvības zinātnēs, dabas zinātnēs, sociālajās zinātnēs un ekonomikā.
Historical Abstracts Vēsturiskie kopsavilkumi ar pilntekstiem (Historical Abstracts with Full Text) ir pilno tekstu datubāze, kurā atrodamas pasaules (izņemot ASV un Kanādu) vēsturei no 15. gadsimta līdz mūsdienām veltītas zinātniskas publikācijas. Publikāciju tematika ietver pasaules vēsturi, militāro vēsturi, sieviešu vēsturi, izglītības vēsturi un daudz ko citu. Datubāzes saturā ir gandrīz 550 pilnteksta žurnālu un 140 pilnteksta grāmatu, kā arī indeksēti vēstures nozares zinātniskie raksti no vairāk nekā 2300 žurnāliem vairāk nekā 40 valodās.